април 29, 2015

Нежна е нощта


Поспри за миг, заслушан в аромата,
разлял се тази вечер над града. Открий ме в него - плаха, непозната, усмихната ... и мъничко сама. Като дихание във тебе ще попия. По устните ти тихо ще се плъзна и във сърцето ти заключено ще скрия три капки обич - лек срещу измръзване. Заслушай се - един уханен вятър съм. Кристален дъжд за твойте сетива. Излез навън довечера и просто дишай.

Живея в аромата на нощта ...

Caribiana